Disclaimer

Copyright 

De inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij BHVisuals. Zonder schriftelijk toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan BHVisuals niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. BHVisuals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site dan wel (on)bereikbaarheid van de site.
Privacybescherming

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van BHVisuals en het aangeven dat u op de hoogte wilt worden per email, gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een of meerdere databases. BHVisuals respecteert de algemene privacyregels en zal ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd.

Heeft u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of ga naar de algemene voorwaarden.

OVER BHVISUALS
BHVisuals brengt uw bhv-middelen op een creative en innovatieve manier onder de aandacht. De bhv-middelen worden op een bijpassende afbeelding gemonteerd. Op deze manier vallen de bhv-middelen goed op! Zo worden uw mensen meer bewust van de locatie en ook zijn de bhv-middelen makkelijk bereikbaar.

CONTACT
BHVisuals
Laan van Bergen 43
3703 TH Zeist
Telefoon: 0031615283040
Email: info@bhvisuals.nl

DISCLAIMER
ALGEMENE VOORWAARDEN

CONNECT