Waar hangen wij de brandblusser op? Stop hem maar even in de bezemkast. Zo wordt er helaas vaak met regelgeving en brandveiligheid omgegaan in de praktijk. Begrijpelijk, want fraai zijn ze van zichzelf niet, de verplichte BHV-middelen zoals de brandblussers, AED’s en BHV koffers.

Read More